تقدير وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي از مدير امور بين الملل انجمن

دکتر علی ربیعی با تقدیم هدیه و لوح تقدیراز زحمات مهندس شهرام دریابیگی،مدیر بخش بین الملل انجمن برای توسعه روابط بین المللی در بخش اعزام نیرو تقدیر و تشکر نمود.
در این تقدیر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان این نکته که سال96 مزین و بنام اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل میباشد و کشور نیازمند توسعه اشتغال برای جوانان است،از تلاش های مدیران انجمن صنفی کاریابی های بین المللی در جهت توافق نامه اعزام نیرو به کشور ایرلند تقدیر نمودند.

 


روابط عمومی انجمن

 

 

تقدیر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از مدیر امور بین الملل انجمن