تقدير هيات مديره انجمن از قائم مقام امور بين الملل وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي

تقدیر هیات مدیره انجمن از قائم مقام امور بین الملل وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی :

اعضاء هیات مدیره اصکابا در مراسمی از زحمات و تلاشهای جناب آقای دکتر حسینی در پنج سال زمان تصدی مسولیت حوزه بین الملل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تقدیر و تشکر بعمل آورند . 

در این مراسم که با حضور جمعی از معاونین وزیر و مدیران کل ستادی و استانی وزارت مذکور برگزار گردید ، دکتر سپهری رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی ضمن تقدیر و تشکر از دکتر حسینی ایشان را دیپلماتی کار کشته و با سوابق درخشان در حوزه های مختلف بر شمرد و بیان داشت حضور ایشان در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و تلاش هایشان باعث گردید بسیاری از مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی در سازمان های بین المللی مرتفع گردد و هم اکنون در سازمانهای مهم بین المللی ایران نقش و جایگاه مهمی را ایفا نماید .

سپهری در ادامه برای ایشان در مسولیت جدید سربلندی و موفقعیت را آرزو نمود.

در ادامه این مراسم دکتر حسینی قائم مقام وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی ضمن تشکر با بیان مطالبی از فعالیتهای خود در زمان تصدی این مسولئیت و حضور خود در وزارت مذکور اشاره نمود و اظهار داشت در طول مدت حضورش در وزارت سعی نمود نسبت به نقش و ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نهادهای بین المللی اهتمام ورزد .

درپایان حسینی ضمن اشاره به اینکه در این سالها دوستان خوبی را در وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی برای خود به دست آوره است از زحمات همکاران خود و مدیران وزارت مذکور تقدیر و تشکر نمود و اظهار داشت بتواند در جایگاه و مسولئیت جدید ضمینه های همکاری دو کشور را فراهم آورد .

 

 

 

تقدیر هیات مدیره انجمن از قائم مقام امور بین الملل وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 

تقدیر هیات مدیره انجمن از قائم مقام امور بین الملل وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی