ديدار رئيس هيات مديره اصكابا با مديركل فني و حرفه اي استان تهران

با هدف ارتقاء سطح مهارت متقاضیان اعزام به خارج از کشور، دیدار رئیس هیات مدیره اصکابا با مدیرکل فنی و حرفه ای استان تهران انجام شد.

در راستا توسعه مهارت کارجویان متقاضی اعزام به کشورهای هدف و نیرو پذیر حسن کرباسی رئیس هیات مدیره اصکابا در نشستی با تهرانیان مدیرکل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان تهران دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست کرباسی با بیان مشکلاتی در خصوص استاندارها و آموزشها ، خواستار مهیا ساختن همکاری نزدیک تر کاریابی های خارجی مجاز با مراکز آموزش فنی و حرفه ای شد.

 

دیدار رئیس هیات مدیره اصکابا با مدیرکل فنی و حرفه ای استان تهران