سامانه آمار عملكرد مراكز كاريابي خارجي سراسر كشور آماده بهره برداري گرديد

حسن کرباسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران از آماده سازی بهره برداری از سامانه آمار عملکرد و فعالیت مراکز کاریابی خارجی فعال در سراسر کشور خبر داد.

وی  در مصاحبه با روابط عمومی اصکابا از تلاش کارشناسان گروه نظارت بر کاریابی های غیر دولتی خارجی و حوزه انفورماتیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهیه و راه اندازی این سامانه اظهار داشت با همکاری بسیار نزدیک این گروه و انجمن صنفی سامانه مذکور طراحی و پس از طی دوران آزمایشی و رفع نواقص خود، آماده ابلاغ و بهره برداری توسط دفاتر کاریابی خارجی می باشد.

کرباسی افزود با توجه به سیاست های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تبادل اطلاعات از طریق امکانات نرم افزاری و الکترونیکی و دستور مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت یاد شده و پیگیری های قابل تقدیر رئیس گروه نظارت بر کاریابی های خارجی این سامانه طراحی و پیش بینی می گردد بهره برداری رسمی از آن از اوایل بهمن ماه جاری آغاز گردد و ارسال و اخذ هرگونه آمار فعالیت و عملکرد مراکز کاریابی خارجی صرفا از طریق سامانه مذکور قابل اجرا می باشد و با این روش و سیر شدن راه اندازی نرم افزار طراحی شده، عملا ارسال اطلاعات و عملکرد به صورت کاغذی برچیده خواهد شد.

 

 

پایان خبر

1/10/94