امضاء تفاهم نامه همكاري ايران و كويت

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی از احیای همکاری ها در زمینه کار با کشور کویت خبرداد و گفت : از گذشته های دور ایرانیان در کشور کویت فعال بوده اند و از لحاظ ژئوپلتیک با این کشوراشتراکات بی شماری داریم و در یک سال گذشته زمینه های همکاری را دوباره احیاء کرده ایم .

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی ، دکتر علی ربیعی در حاشیه امضای صورت جلسه مشترک همکاری با کویت که  باحضور"جمال محمد الدوسری " رئیس سازمان عمومی نیروی کاردرمحل وزارت تعاون،کارورفاه و دکترمحمدتقی حسینی قائم مقام وزیردراموربین المل وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی درمحل این وزارتخانه  برگزارشد اعزام  نیروی کار آموزش دیده در حوزه های فنی ، مهندسی ،پزشکی به این کشوررا از جمله این همکاری ها اعلام کرد . 
 وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی انتقال تجارب با حمایت کشورهای دوستی چون کویت را  موجب تقویت همکاری های بین المللی توصیف و اضافه کرد : با توجه به اینکه شرکت های زیادی زیرمجموعه شرکت های صندوق های بازنشستگی هستند خواستار همکاری این شرکت ها با کشور کویت شدیم که این امربا ارسال درخواست جاری خواهد شد . 
دکترربیعی همچنین از تشکیل کمیته ای فنی برای عملی شدن انعقاد قراردادبرای ارسال نیروهای کاربه این کشور خبرداد .
شایان ذکراست درجریان این دیداردوطرف پس از امضای صورتجلسه مشترک نسبت به ارتقاء روابط و همکاری های دوکشوروتاکید براجرای موافقت نامه کار و گسترش نیروی کارگری میان دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت کویت منعقد در تاریخ سوم بهن 1379 (بیست و دوم ژانویه 2001)به منظور تحکیم مناسبات دوستانه آمادگی خود را جهت گسترش تعاملات دوجانبه وتوسعه مسائل مورد علاقه شان اعلام کردند . 
 طبق این صورتجلسه طرفین بر فعال سازی ماده 8 و همکاری درحمایت از حقوق نیروی کار دوکشور درچارچوب قوانین جاری داخلی تاکید کردند . 
همچنین طرفیت برتوسعه همکاری های دوکشور درزمینه صدور خدمات فنی و مهندسی واعزام نیروی کارمتخصص و ماهر به ویژه در رشته های فنی و مهندسی وپزشکی به توافق رسیدند . 
همکاری در زمینه آموزش های فنی و مهارتی ، تربیت واعزام مربی ، برای مراکز آموزش های فنی و مهارتی مشترک و تبادل تجربیات و همکاری دوجانبه درزمینه بازرسی کار، ایمنی و بهداشت کاروآموزش های مربوطه از دیگرموارد توافق شده در این صورتجلسه به شمارمی رود . 
شایان ذکراست طرفین برهمکاری مشترک در سازمان های بین المللی درزمینه کار تاکید کردند .
حمایت کامل کویت از ایران در سازمان بین المللی کار
گفتنی است ، "جمال محمد الدوسری " رئیس سازمان عمومی نیروی کاردولت کویت  درحاشیه این دیداربه حمایت کامل از ایران در سازمان بین المللی کار اشاره کرد . 
وی ضمن تشکراز دکترربیعی ، وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی خاطرنشان ساخت : با آگاهی هایی که درزمینه های کاری و مهارت های فنی و حرفه ای ایرانیان کسب کرده ایم  موافقت نامه میان دوکشور ایران و کویت ادامه خواهد داشت . 
شایان ذکراست دکترمحمدتقی حسینی ، قائم مقام وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی درامور بین الملل و  "جمال محمد الدوسری " رئیس سازمان عمومی نیروی کاردولت کویت این صورت جلسه را امضاء کردند .