دربــاره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران

با توجه به وجود مشکل اشتغال در کشور و فزونی روزافزون فارغ التحصیلان دانشگاهی از دانشگاه های مختلف و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و نیاز آنها به کسب فرصت های شغلی در داخل و خارج از کشور، اعزام نیروی کار به خارج کشور و پاسخ به بخشی از نیازهای کارجویان داخلی؛ یکی از راهکارهای نوینی است که بسیاری از کشورهای دارای جمعیت جوان و جویای کار از جمله ایران در قالب قرارداد ها و تفاهم نامه های بین المللی بر می گزینند و از این طریق برای درصدی از نیروی کار خود شرایط شغلی فراهم می آورند. ......

ادامه مطلب
آخرین اخبار آرشیو
اطلاعیه ها آرشیو
یادداشت ها
دیگر خبرها آرشیو
پیوند های مفید